Säkert vatten

 

Hem Tjänster Kompetens Jobb Kontakt
 image.png

Allmän behörighet el Certifierad yrkesutbildning Heta arbeten Säkert vatten

Säkert vatten

KVTs tekniker som utför vatteninstallationer har genomgått utbildning i säker vatteninstallation.

En säker vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.