Kompetenser

Vi vet vad vi gör och varför

Kompetensen är vårt viktigaste verktyg. Tillsammans har vi över hundra års branscherfarenhet. Detta gör att du som kund kan känna dig trygg med de arbeten vi utför. Vi vet vad vi gör och varför.

Allmän behörighet el

KVT är registrerade hos Elsäkerhetsverket för elinstallationer.

Kylcertifierade

KVT är kylcertifierade enligt Kategori 1 som innebär att vi tillhandahåller följande:

  • Installation, underhåll och service
  • Omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd
Heta arbeten / Brandfarliga arbeten

Heta/ brandfarliga arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. KVTs tekniker som utför heta arbeten är certifierade.

Säker vatten

KVTs tekniker som utför vatteninstallationer har genomgått utbildning i säker vatteninstallation. En säker vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.
Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.