Våra tjänster

Klimat och VVS-teknik AB, KVT är ett effekivt och kompetent team av servicetekniker inom ventilation, VVS, Styr & regler, OVK besiktningar och energioptimering.

Kontakta oss om du är i behov av en tekniker eller vill diskutera service/installation och energibesparande åtgärder på din anläggning eller fastighet.

VENTILATION

Din expert inom ventilation

En god inomhusmiljö är A och O för en fungerande verksamhet. Vi på KVT är experter inom ventilation och kan erbjuda er hjälp med det mesta inom området.

Läs mer...

VS

Dina experter inom VS

Vi erbjuder funktionella installationer som ger säker tillgång till kyla, vatten och värme. Fokus ligger på funktion, miljö och kvalitet samt kundanpassade lösningar.

Läs mer...

VÄRMEPUMPAR

Din värmepumpsinstallatör

Vi är en auktoriserad återförsäljare och installatör för IVT´s heltäckande program av värmepumpar inom bergvärme, jordvärme, luft/vatten, luft/luft och frånluft.

Läs mer...

STYR & ÖVERVAKNING

Experter inom automation

Vi har kunskap om moderna system för både fastighets- och industriautomation som med fördel kombineras med andra ssystem, tex. brand, hiss och säkerhet.

Läs mer...

LIVSMEDELSKYLA

Livsmedelskyla

Matvaror är känsliga för tempertursvängningar och måste hanteras med stor noggrannhet. Industrimässig livsmedelshantering ställer därför stora krav på att temperaturregleringen. Vi har lång erfarenhet av kyl- och frysanläggningar.

Läs mer...

KOMFORTKYLA

Vi kan inomhusklimat

Vårt välbefinnande, och vår förmåga att verka effektivt, påverkas till stor del av inomhusklimatet. En bra komfortanläggning ger ökad livslängd på elektronisk utrustning liksom bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och nöjdare kunder.

Läs mer...

OVK BESIKTNING

Vi utför OVK Besiktning

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att kontrollen blir av. Kontakta oss så hjälper vi dig både med besiktningen.

Läs mer...

ENERGIOPTIMERING

Energioptimering

En energioptimering av värmesystem och ventilation innebär oftast en rejäl besparing för större fastigheter och byggnader.

Läs mer...

SERVICEAVTAL

Serviceavtal  för din trygghet​

Ett av de tryggaste, säkraste och mest ekonomiska sätten att sköta fastighetsunderhåll och service är i avtalsform.

Läs mer...