ROT

ROT-AVDRAG

  • ROT-avdraget är 30% på arbetskostnaden. ROT-avdraget gäller på arbeten som anses vara förbättringar, renoveringar och nyinstallationer på fastigheten, ej på serviceåtgärder.
  • Du måste stå som ägare på fastigheten för att vara berättigad till ROT-avdrag.
  • Du som kund ska anmäla till företaget du anlitar om du vill att De/Vi ska göra en ansökan till Skatteverket.
  • Ansökan ska göras i förväg, innan fakturan har skickats ut. Och den ska innehålla Fastighetsbeteckning samt personnummer på den/de som ansöker.
  • Bor du i en bostadsrätt ska även lägenhetsnumret och bostadsföreningens organisationsnummer anges.

Mer information ROT-avdraget hittar du hos Skatteverket här

Välkommen med din ansökan till oss!