OVK besiktning

Låt oss genomföra din OVK besiktning

 

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att 1991 införa regler för funktions-kontroll av ventilation OVK.

​Målet är att 2015 ska samtliga byggnader där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation.

​Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att kontrollen blir av. Kontakta oss så hjälper vi dig både med besiktningen och efterföljande åtgärder.

KVT har 7st certifierade tekniker som utför OVK Besiktningar.