OVK besiktning

Låt oss genomföra din OVK besiktning

 

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att 1991 införa regler för funktions-kontroll av ventilation OVK.

​Målet är att 2015 ska samtliga byggnader där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation.

​Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att kontrollen blir av. Kontakta oss så hjälper vi dig både med besiktningen och efterföljande åtgärder.

​KVTs tekniker som genomför OVK besiktningar är certifierade.