VVS

Vi kan VS

Vi på KVT är experter inom VS och kan erbjuda er hjälp med det mesta inom området.

Installationer

KVT erbjuder funktionella installationer som ger säker tillgång till kyla, vatten och värme. Fokus i våra leveranser ligger på funktion, miljö och kvalitet samt kundanpassade lösningar.
Vi utför allt inom rörarbeten och VVS. Badrumsrenoveringar, service, nyinstallation, reparation och entreprenader till företag och privatpersoner. Våra rörmontörer har lång erfarenhet av vs-installationer och ser till att arbetet utförs professionellt, i rätt ordning och att det blir färdigt i tid.

Service

Alla våra tekniker genomgår utbildning i säker vatteninstallation och vi följer de regler som branschen gemensamt satt upp samt kraven i Boverkets byggregler (BBR 2006). 

  • Vi utför säkra vatteninstallationer enligt Plan- och Bygglagen
  • Vi arbetar aktivt med säker och trygg arbetsmiljö för både våra kunder och oss själva
  • Vår miljöpolicy innebär att vi strävar efter att använda miljöanpassat material och arbetsmetoder som inte skadar det naturliga kretsloppet samt skapar förutsättningar
    för resurssnålhet i verksamheten.
  • Vi följer de aktuella lagar och krav som är kopplade till vår verksamhet
  • Vi bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med
    Lagen om skydd mot olyckor (SFS2003:778)

 

Boka ett gratis möte och få en kostnadsfri offert!

Fyll i vårt kontaktformulär nedan så kontaktar vi er så snart vi kan.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Förnamn, Efternamn
Gata, Postnummer, Ort